Page 6 -
P. 6

‫فروسـية الإمارات‬

    ‫أكد الاستمرار في إطلاق المشاريع العلمية والبحثية والاستكشافية‬

      ‫محمد بن راشـد‪ :‬مهمة سلطان النيادي‬
‫محطة رئيسـية في مسـيرة التطور العلمي للإمارات‬

‫وأضــاف ســموه‪« :‬وصــول ســلطان النيــادي يمثــل‬            ‫أبوظبي (فروسية الإمارات)‬
‫محطــة رئيســية في مســرة التطــور العلمــي‬
‫لدولــة الإمــارات‪ ،‬كــا يمثــل نقطــة مضيئــة‬      ‫أكـد صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم‪،‬‬
‫في رحلــة الإمــارات في الاســتثمار في الإنســان‬     ‫نائــب رئيــس الدولــة‪ ،‬رئيــس مجلــس الــوزراء‪ ،‬حاكــم‬
‫التــي بدأهــا المؤسســون ونكملهــا اليــوم»‪.‬‬      ‫دبي‪ ،‬رعــاه اللــه‪ ،‬أن برنامــج الإمــارات لــرواد الفضــاء‬
‫وأكـد سـموه «إننـا مسـتمرون بـإذن اللـه في إرسـال‬    ‫يعــزز رؤيــة الدولــة القائمــة عــى الاســتثمار في الإنســان‪،‬‬
‫مزيــد مــن رواد الفضــاء مــن شــبابنا وشــاباتنا‪،‬‬   ‫وتمكينــه‪ ،‬ودعــم إمكاناتــه وتعزيــز خبراتــه وقدراتــه‪،‬‬
‫ومسـتمرون في إطـاق مزيـد مـن المشـاريع العلميـة‬     ‫باعتبــاره جوهــر تحقيــق أي تقــدم في كافــة المجــالات‪.‬‬
‫والبحثيــة والاستكشــافية في الفضــاء وفي الأرض‪،‬‬     ‫وقــال ســموه‪« :‬اســتقبلت برفقــة أخــي محمــد بــن زايــد‬
‫ومســتمرون بــإذن اللــه في الاســتثمار في الإنســان‪،‬‬  ‫رئيــس الدولــة حفظــه اللــه‪ ،‬رائــد الفضــاء الإمــاراتي‬
‫وفي الإيمــان والثقــة والتمكــن لأبنائنــا وبناتنــا»‪.‬‬ ‫ســلطان النيــادي عائــداً لأرض الوطــن بعــد رحلــة‬
                             ‫اســتمرت ‪ 6‬أشــهر في محطــة الفضــاء الدوليــة‪ ،‬ليكــون‬
                             ‫أول رائــد فضــاء عــربي في مهمــة طويلــة في الفضــاء»‪.‬‬

                                           ‫‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11